Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada. Njegov prvi deo predstavlja test sklonosti ka biznisu, menadžmentu i ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Test sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu sadrži 10 pitanja sa po tri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan. Za ovaj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom, biznisom i menadžmentom. Test možete probati online OVDE

PRIMERI PRIJEMNIH TESTOVA ZA PREUZIMANJE:

TEST 1 (.xls format preuzmite ovde)

TEST 2 I TEST 3 (.xls format preuzmite ovde)
Test motivacije predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, biznisa i menadžmenta, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto baš biraju ovu a ne neku drugu struku. Test traje 60 minuta.