Fakultet ima razvijenu dugogodišnju saradnju sa privredom, obrazovnim, naučnim, javnim institucijama i lokalnim samoupravama na području Istočne Srbije.

U okviru saradnje sa privredom fakultet je potpisao ugovore o saradnji sa asocijacijama privrede: Regionalnim privrednim komorama u Nišu i Zaječaru i Slobodnom zonom Pirot AD.

U okviru saradnje sa obrazovnim i naučnim institucijama sa:

  • Ekonomskim fakultetom u Nišu,
  • Institutom za rudarstvo i metalurgiju u Boru,
  • Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. 

Iz saradnje sa lokalnim samoupravama na području Istočne Srbije, fakultet je kao obrazovno naučna ustanova za potrebe grada Zaječara i opština Boljevac, Knjaževac i Majdanpek izradio studije o potencijalima privredog razvoja. Studijama su evidentirani i kvantitativno i kvalitativno iskazani raspoloživi i u odgovarajućoj meri, istraženi prirodni resursi, koji u narednom periodu mogu da imaju ključnu ulogu u pokretanju novog ciklusa razvoja grada i opština Istočne Srbije.

Studije predstavljaju naučno-stručno utemeljene dokumente za delovanje lokalnih subjekata i države u podsticanju zainteresovanosti potencijalnih investitora za ulaganje kapitala na području grada i opština.

Fakultet je jedan od osnivača Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije (RARIS), koja se bavi regionalnim razvojem i stvaranjem podrške razvojnim inicijativama, zasnovana na institucionalnom umrežavanju i partnerstvima koja ima za cilj održivi razvoj Istočne Srbije.

Zajednički je realizovan međunarodni projekat ,,Baza znanja za planiranje, rešavanje problema i razvoj severnog dela Zapadnog Balkana“.