Dekan
Prof. dr Dragan Mihajlović 

e-mail: dragan.mihajlovic@fmz.edu.rs

Dragan Mihajlović
Prodekan za akademske studije i naučnoistraživački rad
Prof. dr Bojan Đorđević 

e-mail: bojan.djordjevic@fmz.edu.rs

Bojan Đorđević
Prodekan za osnovne strukovne studije
Dr Srđan Žikić 

e-mail: srdjan.zikic@fmz.edu.rs

Srđan Žikić
Prodekan za međunarodnu saradnju
Prof. dr Džejn Paunković 

e-mail:jane.paunkovic@fmz.edu.rs

dzejn_paunkovic1
Izvršni direktor
Dragan Ranđelović, profesor 

e-mail: dragan.randjelovic@fmz.edu.rs

Dragan Ranđelović
Sekretar
Danijela Mišić, dipl. prav. 

e-mail: sekretarijat@fpspo.edu.rs

Savetnik
Mr Nebojša Simeonović 

e-mail: nebojsa.simeonovic@fmz.edu.rs

nebojsa_simeonovic
Šef studentske službe
Olivera Marković, dipl. ecc 

e-mail: olivera.markovic@fmz.edu.rs

Olivera Marković
Student prodekan
Marta Stojčić 

e-mail: student.prodekan@fmz.edu.rs

Predsednik studentskog parlamenta
Milica Đorđicović 

e-mail: studentski.parlament@fmz.edu.rs