Dekanova slika

Poštovani,

Fakultet za menadžment u Zaječaru upisao je svoju prvu generaciju 1997. godine.
Osnivanjem prvog privatnog fakulteta na području Istočne Srbije stvoreni su uslovi za studiranje na jednoj savremenoj visokoobrazovnoj ustanovi koja se ne nalazi u velikim akademskim centrima.

Najveća zasluga za to pripada osnivaču Fakulteta za menadžment Zaječar i Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) Beograd, prof. dr Mići Jovanoviću, dobitniku više domaćih i inostranih priznanja iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja.
Fakultet je u svom postojanju za skoro dve decenije uspešnog rada obrazovao studente iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Možemo se pohvaliti da je Fakultet dobio akreditaciju za studijske programe svih nivoa studija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), 2015. godine.
Dosadašnje generacije diplomiranih studenata pronose ime Fakulteta širom Srbije i u inostranstvu, radeći uspešno na mnogobrojnim i različitim poslovima u struci i nauci.
Kompetencije naših nastavnika su garancija da će studenti tokom studija dobiti primenljiva znanja na kojima će graditi svoju profesionalnu karijeru u struci i nauci.

Dobro došli,
Prof.dr Dragan Mihajlović, redovni profesor