PRAVILNIK O STUDIRANJU

I Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje organizacija i izvođenje studija, upis, napredovanje studenata u toku studija, vrednovanje rada studenata, dodeljivanje stepena i diploma, izdavanje isprava o studijama, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje studija prvog stepena (osnovnih strukovnih i osnovnih akademskih studija), studija drugog stepena (master akademskih i master strukovnih) i studija trećeg stepena (doktorskih akademskih studija) na Fakultetu za menadžment u Zaječaru (u daljem tekstu: Fakultet).

Član 2.

Studije na Fakultetu organizuju se i ostvaruju u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa bodova (ESPB).

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Pravilnik o studiranju Pravilnik o studiranju u pdf formatu 30.10.2015.
2. Uputstva Uputstva o načinima obezbeđivanja javnosti na ispitu i ostvarivanja uvida u rezultate 25.11.2010.