Osnovne akademske studije ekonomije – Učenje na daljinu – Učenje od kuće

PREUZMITE FLYER SA KOMPLETNIM PREGLEDOM PROGRAMA OVDE!!!

UPISANI STUDENTI DOBIJAJU NA POKLON TABLET RAČUNAR!!!

Pored studijskih programa namenjenih za klasično studiranje Fakultet za menadžment je akreditovao dva studijska programa UČENJA NA DALJINU.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE – studije na daljinu; Traju ČETIRI godine (osam semestara) i završetkom studija stiče se 240 ESPB i diploma: diplomirani menadžer. Uslovi za upis na studijski program: Uslov za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija je prethodno stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i obaveza polaganja prijemnog ispita – testa sklonosti ka biznisu i menadžmentu i testa motivacije.

Sistem za učenje na daljinu, (Distance Learning System, DLS), ima za cilj pružanje kvalitetnog obrazovanja koristeći prednosti informacionih tehnologija. Za pristup DLS sistemu Fakulteta za menadžment korisnicima je dovoljan računar sa Internet pretraživačem, Internet konekcija i korisnički nalog koji se dobija upisom na Fakultet.

Studijski programi su zasnovani na metodama i tehnologijama obrazovanja na daljinu i podržani resursima koji obezbeđuju kvalitetno izvođenje istih, a izvode ih nastavnici koji su osposobljeni da realizuju nastavu na ovaj način. Fakultet organizuje studijske programe na daljinu jer su nastavni sadržaji podržani raspoloživim resursima i mogu se kvalitetno usvojiti kroz ovakav vid studiranja.

Struktura i sadržaj studijskih programa učenja na daljinu su isti kao kod klasičnog načina studiranja, kao i kompetencije diplomiranih studenata. U cilju uspešnijeg rada obezbeđeno je uputstvo za nastavnike i uputstvo za studente.

Prednosti DLS na Fakultetu za menadžment:

  • vremenska i prostorna fleksibilnost – studenti uče nezavisno od vremena i prostora, a time učenje i obrazovanje postaje dostupno od kuće;
  • komunikacija između studenta i profesora koja se odvija preko računara (video konferencija,e-mail, forumi…);
  • korišćenje interaktivnih sadržaja za učenje i različitih medija (multimedijalni sadržaji);
  • mogućnost održavanja nastave i konsultacija putem video konferencija u realnom ili odloženom vremenu.