Međunarodna naučna saradnja svrstana je među prioritete razvoja Fakulteta za menadžment u Zaječaru.

Profesori Fakulteta su uključeni u rad Međunarodnog projekta doktorskih studija ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa (International PhD in Economics and Management of Natural Resources) od 2008. godine.

Međunarodni projekat doktorskih studija ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa se od akademske 2008/09. god., razvija na LUM Jean Monnet u saradnji sa partnerima: Megatrend univerzitet, Beograd (Srbija), Universitatea Alma Mater, Sibiu (Rumunija) i Saint Petersburg State Forest Technical University (SPbSFTU), Sankt Petersburg (Rusija).

Doktorske studije predstavljaju trogodišnji program namenjen visokokvalifikovanim i motivisanim studentima koji žele da steknu istraživačke i analitičke veštine u poslovnim i upravljačkim disciplinama iz oblasti upravljanja prirodnim resursima i održivog razvoja. Ovaj program pruža studentima čvrstu metodološku osnovu i mogućnost da kreiraju i primene istraživačke projekte u poslovnim disciplinama, sa posebnim fokusom na ekološki menadžment.

Program je osmišljen kao kombinacija obaveznih predmeta, terenskih projekata, istraživačkih etapa na vodećim međunarodnim univerzitetima, interakcije sa profesorima i naučnicima i izrade doktorskog projekta sa mentorom. Namenjen je studentima koji žele da se bave akademskim radom, kao i onima koji žele da steknu veštine potrebne za profesionalno akademsko istraživanje da bi radili van akademske institucije u različitim industrijskim granama kao preduzetnici, menadžeri ili profesionalni konsultanti.

Od 2014. godine Fakultet za menadžment u Zaječaru je zvanično partner Univerziteta u Novosibirsku, Rusija (Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin), Russia) i Univerziteta ,,Sveti Ivan Rilski“ iz Sofije (Bugarska).
Nastavnici i saradnici Fakulteta su nosioci i učesnici brojnih međunarodnih projekata.

U toku su intenzivne pripreme za učešće na konkursima Evropske komisije HORIZONT 2020, kao i značajna saradnja na projektima sa univerzitetima svetskog renomea.

Međunarodna razmena studenata i nastavnika odvija se preko odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta Džon Nezbit.