Biće nam drago da odgovorimo na sva Vaša pitanja - kontaktirajte nas !

Kontakt  adresa: Park šuma Kraljevica bb , 19000 Zaječar Srbija

tel/fax: +381 19 430 800

e-mail: info@fmz.edu.rs

tekući račun:

105-10903-09
tekući račun Fakulteta – AIK banka
105-10907-94
tekući račun skriptarnice Fakulteta

PIB: 101334907

matični broj: 17180657