simpozijum_06

154 (d) 22 (s)

ŠESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da uzmete učešća u radu 6 međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima koji će biti održan 25. i 26. juna 2016. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Na simpozijumu će biti razmatrana ključna pitanja, problemi i politike vezane za uspešno upravljanje prirodnim resursima u postojećim uslovima. Bila bi nam izuzetna čast da na našem skupu iznesete rezultate svojih istraživanja i da podelite sa nama svoja mišljenja i iskustvo.

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova kategorizacije M33. Radovi koji budu najbolje ocenjeni od strane recenzenata biće objavljeni u prvom broju naučnog časopisa iz oblasti ekonomije i menadžmenta – MEGABIZNIS.

Na ovoj stranici u nastavku možete preuzeti: Prvo pozivno pismo, Registracioni list i Template. Sve dodatne informacije možete naći na sajtu Fakulteta za menadžment u Zaječaru: www.fmz.edu.rs ili dobiti putem mejla: simpozijum@fmz.edu.rs.

Srdačan pozdrav,
Prof. dr Dragan Mihajlović, redovni profesor
Predsednik Organizacionog odbora

Dear Sir / Madam,
On behalf of the Organization Committee, we are please to invite you to our Sixth International Symposium on Natural Resource Management that will be held on June 25-26, 2016 in Zajecar.
This conference will consider the key issues and policies regarding successful natural resource management in the current conditions.
We would be delighted to have you present at the symposium to hear your thoughts and opinions to this direction.
The accepted papers will be published in the Proceedings, category M33. The papers the reviewers find the best will be published in the first ussue of MEGABIZNIS, the magazine related to economics and management.
Please find the First Invitation Letter, Registration Form and Template available for download further on this page.
For any additional information you can visit the website of the Faculty of Management in Zajecar: www.fmz.edu.rs or send us an email to: simpozijum@fmz.edu.rs.
We look forward to your confirmed presence at the Symposium.
Sincerely yours,
Dragan Mihajlovic, PhD, Full Professor
President of Organization Committee

Dinamičan razvoj ljudskog društva doveo je do potrebe za održivim upravljanjem resursima, koji su osnova za ekonomski i društveni razvoj i očuvanje životne sredine.
Zato sva dešavanja, od lokalnog do globalnog nivoa, u vezi sa aspektima upravljanja prirodnim resursima u cilju obezbeđivanja održivog razvoja, od tehnološkog i ekonomskog, do socijalnog i ekološkog, potvrđuju našu viziju da je problematika u ovoj oblasti trajno aktuelna. Koncept održivog razvoja danas je postao jedan od prioriteta država. Strateški resursi se i dalje intenzivno iscrpljuju, a zagađenost životne sredine, sa negativnim posledicama, od lokalnih do planetarnih razmera, se povećava. Problemi racionalnog i održivog korišćenja prirodnih resursa, posebno neobnovljivih, privlače veliku pažnju širom planete.

Ova aktuelna tema je predmet interesovanja širokog kruga istraživača i iz tih razloga Fakultet za menadžment u Zaječaru organizuje naučni simpozijum. Radovi koje naučni odbor prihvati objavljuju se u Zborniku.

Simpozijum umnogome doprinosi unapređenju kvaliteta u realizaciji akreditovanih doktorskih studijskih programa fakulteta – Menadžment prirodnih resursa i zajedničkog međunarodnog studijskog projekta doktorskih studija – Ekonomija i Menadžment prirodnih resursa, sa Univerzitetom LUM iz Barija u Italiji.

Prvi poziv First Announcement
Tehničko uputstvo Instructions for Authors
Registraciona forma Registration Form
Program Agenda

Zbornik radova 2011. (pdf 15MB)
Zbornik radova 2012. (pdf 13MB)
Zbornik radova 2013. (pdf 10MB)
Zbornik radova 2014. (pdf 12MB)
Zbornik radova 2015. (pdf 24MB)