rasporedi

oglasna-tabla

rezultati

prijava-ispita


ZAŠTO STUDIRATI NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT ZAJEČAR?
ZATO ŠTO STUDENTIMA NUDIMO:

 • studije na Fakultetu koji je akreditovan 2015. godine,
 • besplatan upis i školarina na prvu godinu osnovnih strukovnih i akademskih studija,
 • studije na Fakultetu koji je rangiran među 1000 najboljih Fakulteta biznisa i menadžmenta u svetu, od strane Internacionalnog Naučnog Komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION”,
 • savremene i akreditovane studijske programe biznisa, menadžmenta i ekonomije, u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije na principima Bolonjske deklaracije,
 • studije na daljinu (DLS),
 • predavanja eminentnih profesora sa domaćih i inostranih visokoškolskih institucija,
 • međunarodnu obrazovnu i naučno-istraživačku saradnju,
 • kvalitetan nastavni kadar i tržišna orijentacija nastavnog procesa,

 • savremeno opremljen amfiteatar, kabinete, računarsku laboratoriju,
 • biblioteku sa preko 4000 naučnih i stručnih publikacija,
 • ECDL kurseve i besplatan pristup bežičnom internetu,
 • savremeno opremljen studentski klub ,,MENADŽER”,
 • angažovanje studenata preko studentskog parlamenta u realizaciji vannastavnih programa:
 • organizovanje kvalitetnih, atraktivnih i povoljnih programa apsolventskih ekskurzija,
 • organizovanje brucošijada,
 • organizovanje humanitarnih akcija,
 • organizovanje sportskih i kulturnih sadržaja,
 • uređivanje studentskog časopisa ,,Megatrender”.

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.”

— DŽON NEZBIT